BEGIN:VCARD VERSION:2.1 TEL;PREF;WORK;VOICE;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:06-7986345 TEL;WORK;CELL;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: TEL;WORK;FAX;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE: N:BHASAH;PN. NADIYAH;;; FN:PN. NADIYAH BHASAH ADR;WORK;POSTAL;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;; - ;;; EMAIL;INTERNET:nadiyah@usim.edu.my URL;WORK: TITLE:Guru Bahasa Inggeris - Guru Bahasa DG41 ORG:FPBU USIM REV:2018-12-14T18:35:27Z MAILER: Workforce vCard for FPBU USIM END:VCARD