Pasca Siswazah

SARJANA BAHASA ARAB KOMUNIKASI / ماجستير في اللغة العربية الاتصالية

Sila klik di bawah

1) GARIS PANDUAN DISERTASI SABAK (Malay / Arabic)

2) CARTA ALIR  DISERTASI SABAK (Malay / Arabic)

3) BORANG SABAK A Bidang Penyelidikan / مجال البحث العلمي

4) BORANG SABAK B Permohonan Penilaian Kertas Konsep Disertasi / استمارة طلب تقييم خطة الأطروحة وقائمة تفتيش المحتويات

5) BORANG SABAK C Penilaian dan Perakuan / استمارة تقييم وإقرار الممتحن لخطة الأطروحة

6) BORANG SABAK D Permohonan Penilaian Disertasi / استمارة طلب تقييم الأطروحة وقائمة تفتيش المحتويات

7) BORANG SABAK E1 Penilaian dan Perakuan Disertasi Penilai / استمارة تقييم الرسالة وإقرارها  - الممتحن

8) BORANG SABAK E2 Penilaian dan Perakuan Disertasi Penyelia / استمارة تقييم الرسالة وإقرارها  - المشرف

9) BORANG SABAK F1 Borang perakuan pembetulan kertas konsep disertasi / استمارة إقرار بإجراء التعديلات على خطة الأطروحة

10) BORANG SABAK F2 Borang perakuan pembetulan disertasi / استمارة إقرار بإجراء التعديلات على الأطروحة

11) BORANG SABAK G Permohonan Pembentangan Kolokium / استمارة طلب للتقديم في المناقشة العلمية

12) BORANG SABAK H Penyerahan dan Pengesahan Akhir Disertasi & Pembentangan / استمارة التسليم النهائي للأطروحة وتقديم البحث

Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai,
71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
Tel: 06-798 6753 / 6754 / 6828 Faks: 06-798 6750 / 6755 Email : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
 
Dikemaskini pada: 2 April 2018