Penyelidikan 2001-2005

{tab=Tahun 2001}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Analisis dan Penyusunan Sistem Pengajaran

Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua :

Kajian & Pembinaan Sukatan Di Institut

Pengajian Tinggi Awam Di Negara Arab

Tahap Pertama.

Kod Penyelidikan: UPU (1)/B/2001

Pn. Asma Abdul Rahman 

1. En. Zainur Rijal Abdul Razak

2. Cik Nor Abdul Rahman

Geran USIM

2

Ethnographic Study: Understanding The Usage      

Of English Language At KUIM.

Kod Penyelidikan: UPU (1)/I/2001

Pn. Hazleena Baharun

1. Pn. Tun Nurafizah Zainal Ariff      

2. Pn. Rozlina Mohd Ramli

3. Pn. Queshaira Zainudin

4. En. Ab Aziz Mohd

–(Tamat kontrak)

5. Pn. Suhaili Abdul Jalil

Geran USIM

 

{tab=Tahun 2002}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Kesukaran-Kesukaran Bahasa Yang Dihadapi Oleh

Pelajar-Pelajar Pengajian 

Islam Di dua Universiti, Kajian Di KUIM dan UIAM.

Kod Penyelidikan: UPU (1)/F/2002

Pn. Asma Abdul Rahman 

1.Encik Zainur Rijal Abd.Razak        

Geran USIM

 

{tab=Tahun 2003}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Extensive Reading: The Effect On KUIM

Students’ MUET Achievements.

Kod Penyelidikan: UPU (1)/B/2003

Pn. Hazleena Baharun

1. Pn. Tun Nur Afizah Zainal Arif

2. Pn. Harison Mohd Sidek             

Geran USIM
2

Pembentukan Pengukuran Personaliti Pendakwah  

 Datuk Sri Mizan Adiliah Ibrahim 

1.Asma Abdul Rahman Geran USIM

 

{tab=Tahun 2004}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Kesukaran Pelajar Berinteraksi dengan 

Al-Maajim Al-Arabiyyah dan cara-cara

Mengatasinya:Satu Kajian di Institusi                 

Pengajian Tinggi 

Awam (KUIM, UKM dan UIAM)

Kod Penyelidikan: PPPP (B)/2004

En. Wan Moharani Mohammad

1.Dr. Badrul Munir Muhammad Nur

2.Cik Radziah Ismail

3.Pn. Nabilah Yusof

4.Cik Nazipah Mat Shaid @ Md. Said

5.Cik Afizzjah Artini Jusoh

Geran USIM
2

The Language Learning Attitudes and English     

Learning Proficiency of First Year Quranic 

Students: A Case Study at KUIM

Kod Penyelidikan: PPPP (I)/2004

Pn. Harison @ Hanisa Mohd Sidek

1. Pn. Nor Mazla Ahmad Mahir

Geran USIM

 

{tab=Tahun 2005}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI  JENIS GERAN 
1

A Historical Research To Determine The

Missing Link: The Untold Story Of Dato’

Che Wan Ahmad Pahang, The Worrier

and Strategiest

PPPP (A)/2005

Prof. Madya Dr. Che Wan Chik Che Wan Ibrahim

1.Pn. Normazla Ahmad Mahir         

2. Pn. Haliza Harun

Geran USIM

2

Kesan Bahasa Arab Terhadap Penghuraian Isu      

Makanan Dalam Surah Al-Maidah Dan

Surah Al-An’am: Kajian Dari Aspek

Terminologi, Semantik Dan Budaya

PPPP (L)/2005

En. Zainur Rijal Abdul Razak

1. Pn. Wan Azura Wan Ahmad

2. Pn. Lubna Abd. Rahman

3. Cik arnida A.Bakar

 

Geran USIM
3

Penguasaan Al-Balaghah Dan Permasalahannya

Di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia

(STAM): (Kajian Di Sekolah-sekolah Agama

Negeri Selangor)

PPPP (J)/2005

Dr. Rosni Samah

1. En. Muhammad Marwan Ismail Geran USIM

 

{/tabs}

Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai,
71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
Tel: 06-798 6753 / 6754 / 6828 Faks: 06-798 6750 / 6755 Email : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
 
Dikemaskini pada: 2 April 2018