Penyelidikan 2011-2015

{tab=Tahun 2011}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1.

Non-Arabic Students’ Reading Preferences For E-Learning Programs.

Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

1. Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

Geran Luar

(Geran Endowment Type A UIAM)

2.

Assessing Interaction Quality in Arabic Online Discussion Forums

Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

1. Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

Geran Luar

(Geran Endowment Type A UIAM)

3. 

Modul Pengajaran Bahasa Arab Pelancongan di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia

Dr. Mohammad Najib Jaffar 1. Dr. Mohammad Najib Jaffar Geran USIM
4.

Cabaran dan Keyakinan Pelajar Melayu Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran

Bahasa Arab di Sekolah Menengah

Dr. Mohammad Najib Jaffar 1. Dr. Mohammad Najib Jaffar Geran USIM
 5.

Kemahiran Insaniah dalam Pembinaan Arabic Modul Genius

Asma Abdul Rahman 1. Asma Abdul Rahman

Geran Luar

(Permata JPM)

6. 

Applying Al- Tawlidiyyah Method through Al- Quran As A Model of Teaching and

Learning Arabic Linguistics

Asma Abdul Rahman 1. Asma Abdul Rahman

Geran Luar

(RACE)

7. 

Applying Al- Tawlidiyyah Method through Al- Quran As A Model of Teaching and

Learning Arabic Linguistics Level 2

Asma Abdul Rahman 1. Asma Abdul Rahman Geran USIM
8. 

The Combination of Arabic Derivative Morphology with Luganda Vocabularies

Dr. Kirembwe Rashid Abdul Hamed 1. Dr. Mohammad Najib Jaffar Geran USIM
9.

 Modul Pembelajaran Kendiri bahasa Arab : Penilaian Terhadap Kebolehgunaan Dalam

Pembelajaran Bahasa

 Dr. Hisomuddin Ahmad 1. Dr. Mohammad Najib Jaffar Geran USIM
10.  Modelling Creative Thinking from the Life of Prophet Muhammad Dr. Muhammad Mustaqim Mohd. Zarif 1. Dr. Adibah Sulaiman @ Mohamad
2. Prof. Madya Paimah Atoma
3. En. Hisham Muhammad Taky Eldin Kandil
4. Pn. Anita Ismail
5. En. Mohd. Azmir Mohd. Nizah

Geran Luar

(ERGS)

 

{tab=Tahun 2012}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI GERAN USIM
1

Model Pembangunan Kurikulum Bahasa Arab untuk Pelancongan

Dr. Mohammad Najib Jaffar

1. Prof. Madya Dr. Noor Azizi ismail

2. Dr. Kirembwe Rashid

3. Dr. Hishomudin Ahmad

Geran USIM

2.

Metodologi Tatabahasa Penjanaan dan Transformasi “Al-Tahwiliah”; Aplikasinya dalam

 Ayat-Ayat Suci Al-Quran di Kalangan Para Pelajar IPTA di Malaysia

Pn. Asma Abdul Rahman

1. Pn. Asma Abdul Rahman

Geran Luar

(RACE)

3.

Supply chain dynamic of qurban performance in Malaysia

Norailis Ab Wahab

1. Pn. Asma Abdul Rahman

Geran USIM

4. Pembinaan Model dan Penilaian Imtihan Jamie lil Lughah Al-Arabiah (IJLA) Dr. Noor Azizi Ismail 1. Dr. Mohammad Najib Jaffar Geran USIM

 

{tab=Tahun 2013}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Development of Arabic Case System Online Tutorial Using Screen Capture

Software

Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

1. Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

Geran Luar

(Geran Endowment Type A UIAM)

2.

Promoting Internationalization of Education and Enhancing Graduate Employability 

Competence Through An Online Ultiliteracies Project Learning Approach

Dr. Fariza Puteh Behak

1. Dr. Ramiaida Darmi

2. Normazla Ahmad Mahir

Geran Luar

(FRGS)

3.

Promoting internationalization of education and enhancing graduate Employability

competence through an online multiliteracies project learning approach.

(FRGS/2/2013/SSI09/USIM/02/1)

Dr. Fariza Puteh Behak

1. Haliza Harun

2. Dr. Suraini Mohd Ali

Geran Luar

(FRGS)

4.

A Fundamental Study On Dates And Goat’s Milk In Preserving Health From The

Perapectives Of Al-quran, Sunnah And Islamic Manuscripts

Prof Dato' Mustafa Hanefah

1. Asma Abdul Rahman

2.  Kharul Nizam

 

Geran Luar

(NRGS)

5.

Environmental factors affecting the learning and teaching the Arabic language In IPTA

Ahmad Abdul Rahman 1. Asma Abdul Rahman

Geran Luar

(RAGS)

6.

A Series Of Systematic Reviews To Elucidate The Current State Of Scientific

EvidenceFor Prophetic Foods : Goat’s Milk And Datepalm(phoenix Dactylifera)

Prof Dato' Dr Mustafa Hanefah 1. Asma Abdul Rahman
2. Kahirunain Noralarifin

Geran Luar

(NRGS)

7.

Kajian Pensetaraan English Placement Test (EPT) Dan Intensive English Language

Programme (IELP)

Profesor Dr. Muhammad Muda

1. Normazla Ahmad Mahir Geran USIM

 

{tab=Tahun 2014}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
1

Enhancing Communicative and Critical Thinking Skills in English Language through 

English Language Camp

Dr. Ramiaida Darmi

1. Dr. Ramiaida Darmi

Geran USIM

2

Pembinaan Kaedah Imtasi Ibnu Khaldun Integrasi Naqli dan Aqli untuk Pembelajaran

 Bahasa Arab di peringkat Menengah Rendah di Malaysia

Prof. Madya Dr. Rosni Samah

Pn. Nor Mazla Ahmad Mahir

Geran Luar

(FRGS)

 

{tab=Tahun 2015}

BIL TAJUK PROJEK KETUA PROJEK AHLI-AHLI JENIS GERAN
2

Development of Integrated Naqli and Aqli Postgraduate Courses for Open and

Distance Learning (NAPCOD) at Universiti Sains Islam Malaysia

Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

1. Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

Geran USIM

3

Using The Common European Framework Of Reference (CEFR) to Analyse The

English Language Curriculum in Islamic University of Malaysia

Dr. Ramiaida Darmi

1. Dr. Ramiaida Darmi Geran USIM
4.

An Analysis of The Malaysian Secondary School ESL Speaking Curriculum at The 

Approach Level

( PPP/GP/PPKPK/FPBU/30/16015)

Dr. Hazleena Baharun

1. Dr. Ramiaida Darmi

2. Norhana Abdullah

Geran USIM
5. 

Pembinaan Model Analisis Keperluan Bahasa Arab Untuk Pelancongan Islam

Melalui Integrasi Naqli dan Aqli

Dr. Mohammad Najib Jaffar

1. Prof. Madya Dr. Bhasah bin Abu Bakar

2. Dr. Azlan bin Shaiful Baharum

3. Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin

Geran Luar

(RAGS)

6. 

Kajian Kebolehpasaran Pelajar Program Bahasa Arab dan Komunikasi FPBU

Melalui Pemetaan Kerjaya

Lubna Abd Rahman 1. Lubna Abd Rahman Geran USIM
7. 

Using The Common European Framework of Reference(CEFR) to Analyse the

English Language Curriculum in Islamic Science University of Malaysia (USIM)

(PPP/GP/PPKPK/FPBU/30/13415)

Dr Ramiaida Darmi 1. Norhana Abdullah Geran USIM
8. 

Developing Conceptual Understanding of English Grammatical Tense Using

Concept Based Learning & Instruction to Enhance Competence in English Language

(PPP/GP/PPKPK/FPBU/30/13515)

Dr Haliza Harun 1. Norhana Abdullah  Geran USIM
10.

Integrasi Naqli dan Aqli dalam Pemilihan Tatabahasa Arab: Analisis Mughni

Al-Labib An Kutub Al-A Arib Karya Ibnu Hisham

Wan moharani mohammad 1. Lubna Abd Rahman geran USIM
11.

Pendekatan Pengkayaan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui Balaghah Bagi Kursus

BAS 3053 dalam Kalangan Pelajar FPBU

Wan Azura Wan Ahmad 1. Dr Zainal Abidin Hajib Geran USIM
12.

Pembinaan maqasid bahasa Arab menurut pandangan al imam al-Syatibi dalam

Syarh Alfiyah Ibn Malik

Dr Zainal Abiin Hajib

1. Dr Zainal Abidin Hajib

2. Wan Azura Wan Ahmad

3. Muhammad Izuan Bin Abd Gani

geran USIM
13..

Unconscious Malay Psyche in Popular Television (TV) Fiction Through Literature and

Audience Narratives

Dr Mohd Muzhafar Idrus 1. Dr Mohd Muzhafar Idrus

Geran Luar

(RACE)

14.

New Academic Milieu: Affordances and Hindrances for International Students

Noor Saazai Mat Saad 1. Noor Saazai Mat Saad Geran USIM

 

{/tabs}

Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai,
71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
Tel: 06-798 6753 / 6754 / 6828 Faks: 06-798 6750 / 6755 Email : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
 
Dikemaskini pada: 2 April 2018