List of Research 2020

/List of Research 2020
List of Research 2020 2021-02-11T17:16:07+00:00

NO

TITLE

RESEARCHER

DURATION

1.       Model Pendidikan Kesopanan Komunikasi Remaja Berasaskan Retorik Berdasarkan Al-Quran Dr. Wan Azura Binti Wan Ahmad 15/08/2017 15/11/2020
2.       Exploring Japanese Language Learning Anxiety And Anxiety Reducing Strategies Of Usim First-Year Students Margaret Anthoney 01/02/2018 01/02/2020
3.       Ip-Awareness Kit’ To Bridge The Marginalisation Of Texts On Indigenous Population (Ip) In Malaysian Primary School Textbooks Prof. Madya Dr. Noor Saazai Binti

Mat Saad

05/03/2018 05/06/2020
4.       Saiz Kosa Kata Arab Dan Tahap Penguasaannya Dalam Kalangan Pelajar : Kajian Terhadap Pelajar Pengkhususan Bahasa Arab Di Usim Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak 05/03/2018 05/03/2019
5.       Faktor-Faktor Yang Menjejaskan Motivasi Dalam Proses Pembelajaran Bahasa Mandarin Sebagai Bahasa Kedua Di Kalangan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia Yee Chin Yip 01/08/2018 01/02/2020
6.       Pembinaan Kerangka Garis Panduan E-Translasi Melalui Protokol Pemikiran Verbal (Ppv) Dr. Lubna Binti Abd Rahman 22/10/2018 22/12/2020
7.       Aligning Innovation Ideas Of Teacher-Trainees To Education 4.0 Prof. Madya Dr.Ramiaida Binti

Darmi

22/10/2018 22/04/2021
8.       Exploring Muslim Geniuses Interaction Practices Through Communication Tasks To Enhance Oratory Skills Dr. Hazleena Baharun 22/10/2018 22/01/2021
9.       Empowering Muslim Rohingya Youth Refungees Through A Functional Literacy Course And Nurturing Young Volunteers Through Training Of Trainers (Tot) Dr. Suraini Binti Mohd Ali 08/11/2018 08/11/2021
10.    Pembangunan Teknik Penulisan Cerpen Berdasarkan Hadis Bernaratif Dalam Sahih Al-Bukhari Dr. Nurhasma Muhamad Saad 06/12/2018 06/03/2021
11.    Kerangka Bahasa Dalam Platfom Media Sosial Bagi Mempromosika Malaysia Sebagai Hub Makanan Halal Pelbagai Budaya Dr. Zalika Binti Adam 01/01/2019 01/01/2021
12.    Interaksi Organ Pertuturan, Bunyi Dan Perkembangan Bahasa Kanakkanak Dalam Membentuk Model Bacaan Al Quran Untuk Golongan Tidak Minat Alquran. Prof. Madya Dr. Yuslina Binti Mohamed 01/01/2019 01/01/2021
13.    Parents Of Students With Learning Disabilities: How Do They Cope And What Are Their Expectations Of The School? Dr. Hazlina Binti Abdullah 05/03/2019 05/03/2022
14.    Analysing Students’ Motivation In Learning Esl Through Watching Movie : An Action Research Nur Dalila Binti Mohamad Nazri 01/04/2019 01/04/2021
15.    A Sociocultural Approach For Humanising The English Language Education Among Tahfiz Students Dr. Hazlina Binti Abdullah 01/07/2019 01/10/2021
16.    The Development And Validation Of An Is Protocol For Malaysian Hybrid Environment Prof. Madya Dr. Noor Saazai Binti Mat Saad 01/09/2019 01/09/2021
17.    Pembangunan Model Motivasi Pelajar Terhadap Pendidikan Stem Berasaskan Kisah Saintis Islam Sebagai Role Model Dr. Sarifah Nurhanum Bte Syed Sahuri 01/09/2019 01/09/2021
18.    Model Baharu Kurikulum Nahu Arab-Quran Bagi Penerapan Nilai Murni Sejagat Dr. Mohd Nizwan Bin Musling 01/09/2019 01/09/2021
19.    Humanising The English Language Education Among Tahfiz Students Through A New Socio-Cultural Model For Effective Global Da’ie Dr. Hazlina Binti Abdullah 01/09/2019 01/09/2021
20.    Model Puisi Sufi Kerohanian Dalam Rawatan Pemulihan Dadah Dr. Aishah Binti Isahak 01/09/2019 01/09/2021
21.    Pembinaan Model Buku Teks Balaghah Untuk Pelajar Bahasa Arab Di Ipta/S Mengikut Konsep Pak21 Dr. Mohamed Bin Haji Ibrahim 01/12/2019 01/03/2022
22.    Rekabentuk Aplikasi Gamifikasi Balaghah Untuk Pelajar Sekolah Menengah Agama Berasaskan Kurikulum Bersepadu Dini Dr. Siti Rosilawati Binti Ramlan 01/12/2019 01/03/2022
23.    Language For Crisis Management: Big Data Analysis On The Language Used By Malaysian Leaders During The Covid-19 Pandemic Dr. Habibah Binti Ismail 01/06/2020 01/01/2021
24.    Normal Baharu Dalam Strategi Pemasaran Dan Pengurusan Pelajar Antarabangsa Pasca Covid-19: Analisis Pandangan Pelajar Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak 01/06/2020 01/12/2020
25.    A New Naqli-Aqli Innovative Mechanism Procedure In The Qur’an And Sunnah As An Alternative Miracle Medicine To Overcome Covid-19: From My Own Experience As A Patient Sars2003 Prof. Madya Dr. Asma Abdul Rahman 01/06/2020 01/12/2020
26.    Hyperlinked Relational Latency Lexicology -Semantic “Lexicolsem” Analysis A New Model For Composition Qura’nic Illustration Prof. Madya Dr. Asma Abdul Rahman 01/11/2020 01/11/2022
27.    A New Naqli-Aqli Innovative Mechanism Procedure In The Qur’an And Sunnah As An Alternative Miracle Medicine To Overcome Covid-19: From My Own Experience As A Patient Sars2003 Prof. Madya Dr. Asma Abdul Rahman 01/06/2020 01/12/2020