Pengenalan

/Pengenalan
Pengenalan 2019-01-28T17:45:47+00:00

Fakulti Pengajian Bahasa Utama telah ditubuhkan pada tahun 2004 dengan pengambilan pertama Sarjana Muda Bahasa dan Komunikasi Bahasa Arab pada sesi akademik 2005/2006. Fakulti ini ditubuhkan untuk melahirkan graduan berpengetahuan, mahir, dan profesional dalam bidang pengajian bahasa. Di samping itu, pembelajaran bahasa yang terbuka untuk dikaji oleh penyelidik dan pendidik serta menyebarkan pengetahuan yang relevan, dengan itu membolehkan USIM menghasilkan sumber manusia yang global, yakin dan berdaya saing. Menguasai pelbagai bahasa membolehkan pelajar mempelajari budaya dan tamadun, dan mewujudkan negara yang bertolak ansur, dinamik, berwawasan, meletakkan harapan dan aspirasi tinggi mengikut kerajaan dalam menjadikan Malaysia maju dan berdaya saing.

Barisan Dekan FPBU:

1. Prof. Emeritus Tan Sri Dato ‘Dr. Hj Abdul Shukor. Hussein (2004-2006)

2. Prof. Dr. Rosni Samah (2006-2009)

3. Prof Dr. Bhasah Abu Bakar (2009-2012)

4. Prof Madya Dr. Noor Azizi Ismail (2012-2018)

5. Dr. Nurkhamimi Zainuddin (Terkini)