Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of Arabic Language and Communication with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6224001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

Bachelor of Arabic and Communication with Honours is the premier programme offered by the Faculty in 2005. It is a double-major degree combining Arabic and Communication. The course offers language proficiency, specifically in broadcasting, career, technology, culture, technical areas and biotechnology, as well as Arabic and Communication core courses.

CAREER PROSPECTS

Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), Guru Bahasa, Wartawan, Eksekutif Pemasaran, Akademik (Guru, Tutor, Pensyarah), PentadbiranGuru (KPLI, JQAF), Tenaga Pengajar

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan Gred C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2019 dan 2018.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA/ILKA/IPTS atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

atau

Lulus Peperiksaan STPM tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Matrikulasi/Asasi tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

STAM tahun 2017 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

atau

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/International Baccalaureate Diploma/Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi
 • DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(3) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal.

(1)  Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Syariah/Usuluddin

dan


(2)  Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(3)  Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Calon tidak mempunyai ketidakupayaan fizikal

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

(3)  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

YuranKategori Program (RM)
Perubatan
(QM)
Pergigian
(QD)
Kejuruteraan
(QK)
Sains dan Teknologi
(QC/QS/QG/QH)
Sastera Kemanusiaan / Sastera Ikhtisas
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/ QL)
A605.00605.00605.00605.00605.00

B

1) Kategori Sastera : RM30 per jam kredit
2) Kategori Sains : RM40 per jam kredit
3) Kategori Kejuruteraan : RM50 per jam kredit
4) Kategori Perubatan : RM60 per jam kredit

C

590.00590.00590.00590.00590.00

D

400.00400.00400.00400.00350.00

 

A. YURAN PENDAFTARAN

 • Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Pendaftaran50.0050.0050.0050.0050.00
2Minggu Suai Kenal150.00150.00150.00150.00150.00
3Aktiviti Fakulti dan ePanduan35.0035.0035.0035.0035.00
4Kad Matrik10.0010.0010.0010.0010.00
5Alumni50.0050.0050.0050.0050.00
6Kebajikan30.0030.0030.0030.0030.00
7Lain-lain Perkhidmatan30.0030.0030.0030.0030.00
8Pengijazahan dan Konvokesyen*250.00250.00250.00250.00250.00
JUMLAH A605.00605.00605.00605.00605.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

B. YURAN PENGAJIAN

 • Dicaj secara berpakej.
 • Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester
 • Abjad permulaan kod kursus mengikut kategori kursus (untuk rujukan):
SasteraSainsKejuruteraanPerubatan
A,B,E,L,Q,U,M,CS,ZKD,P

 

C. YURAN ASRAMA

 • Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Asrama550.00550.00550.00550.00550.00
2Aktiviti Kolej Kediaman40.0040.0040.0040.0040.00
JUMLAH C590.00590.00590.00590.00590.00

 

D. YURAN BERULANG

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS/
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Kemudahan Peralatan25.0025.0025.0025.0025.00
2Perpustakaan50.0050.0050.0050.0050.00
3Kokurikulum dan Sukan20.0020.0020.0020.0020.00
4Komputer dan ICT100.00100.00100.00100.00100.00
5Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar50.0050.0050.0050.0050.00
6Pengangkutan25.0025.0025.0025.0025.00
7Insurans5.005.005.005.005.00
8Makmal*50.0050.0050.00*50.000.00
9Antarabangsa**75.0075.0075.0075.0075.00
JUMLAH D400.00400.00400.00400.00350.00

* Pengecualian yuran makmal bagi pelajar program QS10, QC13 & QS43
** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

 1. Pelajar meninggal dunia
 2. Pelajar menarik diri daripada pengajian
 3. Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

General entry requirement for Bachelor Degree Programme for International Students are as follows:

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1. Must obtain at least Grade C (2.00) at A- Level/equivalent in ONE (1) subjects related to the programme applied.

 2. Candidates with no physical disability.

 1. English and Arabic are the two (2) primary languages used for instruction in the University, depending on the specific programme of study and / or subjects.
   
 2. Applicants shall show evidence of proficiency in English Language based on the following criteria:
  • minimum score of 34 (IBT) in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) / 450 (PBT) / 133 (CBT); or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English
    
 3. Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.
   
 4. Applicants shall show evidence of proficiency in Arabic Language based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University
Registration FeeTuition FeeAccomodation FeeOther Services FeeTotal (1st Semester)Total Fees (Complete Duration of Studes)
Once (1st Semester Only)(Every Semester)
960.002,750.001,580.00655.005,945.0046,600.00

*Fees are correct at time of publications (Academic Session 2019/2020) and are subject to change.
*Fees quoted in Ringgit Malaysia.
*Fees quoted DOES NOT INCLUDE Personal Bond Deposit and VAL Applications fees.

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application) to apply for Undergraduate programmes.


For information related to visa and student pass, please refer to http://alamiyyah.usim.edu.my


Kindly complete the documents required :

 1. Complete application form. (download here)
 2. 1 copy of recent passport photograph.
 3. Certified true copy of 'O' Level/equivalent certificate.
 4. Certified true copy of 'O' Level/equivalent transcript.
 5. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma certificate.
 6. Certified true copy of 'A' Level/Matriculation/Diploma transcript.
 7. Certified true copy of English translation certificate/transcript.
  (kindly translate all the certificate/trancript if the certificate/transcript is not written in english)
 8. Financial Afidavit/Bank Statement/Letter of scholarship
 9. Proof of processing fee payment (USD30)
  (application will only be process if the payment is receive by USIM)


Kindly submit all the completed documents (no.1-9) to :

Centre for Marketing and Student Admissions
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

email : ug@usim.edu.my

 

Details of processing fee (USD30 payment) :

Payee : Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia
Account No : 05058010021488
Swift Code : bimb Mykl


For any enquiries regarding International admission, please contact :

- Mrs Mazlina Mohamed Tamjid (06-7988137)
- Mrs Nurhassikin Maulat Mahmud (06-7978621)

Contact Us

Centre for Marketing and Student Admissions
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8055 / 6002
Email: admission@usim.edu.my

Testimonial


As a journalist, I often report current issues including matters relating to religion and Islam. As a graduate who have learned Arabic and journalism including subjects such as Quran and Sunnah, it gives me an advantage to give a more holistic news reports to be presented to the public at large. It thus proves that the integration of Naqli and Aqli knowledge at USIM empowers and helps graduates in the real world of working environment.”

AISHAH SUKAIMI (Journalist)
Education:
 • Bachelor of Arabic Language and Communication with Honours