Program Details

/Program Details
Program Details 2018-04-20T11:15:13+00:00

Bachelor of English Language with Commerce (Honours)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: QB07
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

(1)  Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

(3)  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

(4)  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

(1)  Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

(3)  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Inggeris
 • Mathematics/Additional Mathematics
 • Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah/Hifz Al-Quran/Maharat Al-Quran

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

dan

(3)  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET).

YuranKategori Program (RM)
Perubatan
(QM)
Pergigian
(QD)
Kejuruteraan
(QK)
Sains dan Teknologi
(QC/QS/QG/QH)
Sastera Kemanusiaan / Sastera Ikhtisas
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/ QL)
A605.00605.00605.00605.00605.00

B

1) Kategori Sastera : RM30 per jam kredit
2) Kategori Sains : RM40 per jam kredit
3) Kategori Kejuruteraan : RM50 per jam kredit
4) Kategori Perubatan : RM60 per jam kredit

C

590.00590.00590.00590.00590.00

D

400.00400.00400.00400.00350.00

 

A. YURAN PENDAFTARAN

 • Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Pendaftaran50.0050.0050.0050.0050.00
2Minggu Suai Kenal150.00150.00150.00150.00150.00
3Aktiviti Fakulti dan ePanduan35.0035.0035.0035.0035.00
4Kad Matrik10.0010.0010.0010.0010.00
5Alumni50.0050.0050.0050.0050.00
6Kebajikan30.0030.0030.0030.0030.00
7Lain-lain Perkhidmatan30.0030.0030.0030.0030.00
8Pengijazahan dan Konvokesyen*250.00250.00250.00250.00250.00
JUMLAH A605.00605.00605.00605.00605.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 

B. YURAN PENGAJIAN

 • Dicaj secara berpakej.
 • Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester
 • Abjad permulaan kod kursus mengikut kategori kursus (untuk rujukan):
SasteraSainsKejuruteraanPerubatan
A,B,E,L,Q,U,M,CS,ZKD,P

 

C. YURAN ASRAMA

 • Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Asrama550.00550.00550.00550.00550.00
2Aktiviti Kolej Kediaman40.0040.0040.0040.0040.00
JUMLAH C590.00590.00590.00590.00590.00

 

D. YURAN BERULANG

 • Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.
PERKARA(QM)(QD)(QK)(QC/QS/
QG/QH)
(QA/QE/QP/
QB/QI/QT/QL)
1Kemudahan Peralatan25.0025.0025.0025.0025.00
2Perpustakaan50.0050.0050.0050.0050.00
3Kokurikulum dan Sukan20.0020.0020.0020.0020.00
4Komputer dan ICT100.00100.00100.00100.00100.00
5Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar50.0050.0050.0050.0050.00
6Pengangkutan25.0025.0025.0025.0025.00
7Insurans5.005.005.005.005.00
8Makmal*50.0050.0050.00*50.000.00
9Antarabangsa**75.0075.0075.0075.0075.00
JUMLAH D400.00400.00400.00400.00350.00

* Pengecualian yuran makmal bagi pelajar program QS10, QC13 & QS43
** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

 1. Pelajar meninggal dunia
 2. Pelajar menarik diri daripada pengajian
 3. Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke Universiti Awam (UA) di http://upu.moe.gov.my

Registration FeeTuition FeeAccomodation FeeOther Services FeeTotal (1st Semester)Total Fees (Complete Duration of Studes)
Once (1st Semester Only)(Every Semester)
960.002,750.001,580.00655.005,945.0046,600.00

*Fees are correct at time of publications (Academic Session 2019/2020) and are subject to change.
*Fees quoted in Ringgit Malaysia.
*Fees quoted DOES NOT INCLUDE Personal Bond Deposit and VAL Applications fees.

Contact Us

Centre for Marketing and Student Admissions
Level 1, Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8055 / 6002
Email: admission@usim.edu.my